Make your own free website on Tripod.com
... Priberam1
http://www.priberam.pt/dlpo
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... deles2
Cousa por outra banda moi comprensíbel dada a sua história e situación actual.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... mínimos3
Por normativa de mínimos ou dos mínimos coñecen-se as Normas Ortográficas do Idioma Galego, elaboradas por unha comisión lingüística nomeada pola Xunta de Galicia en 1981. Estas normas poden-se consultar no seguinte enderezo: http://membres.lycos.fr/questione/documentos/normas_xunta_preautonomica.html. O dito documento é moi breve, mais a normativa de mínimos aparece explicada máis polo miudo na Nova Gramática para aprendizaxe da língua, obra de X. X. Costa Casas, M. A. González Refoxo, C. C. Morán Fraga e X. C. Rábade Castiñeira, editada por Via Láctea no ano 1988. Por outra banda esta normativa é a seguida no Dicionário da Língua Galega, de I.A. Estravís, editado por Sotelo Blanco en 1995.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... ILG-RAG4
Instituto Galego da Lingua e Real Academia Galega. Esta normativa, tamén coñecida por oficial, recolle-se nas Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego, cuxa primeira edición é de outubro de 1982. Á hora de escreber este curso tomou-se como base a edición do ano 1997, NOMIG(1997). Se ben que no ano 2003 estas normas sofresen unha reforma dunha certa entidade na parte morfolóxica, na parte ortográfica as variacións foron mínimas.

Parte da 1ª edición das NOMIG, do ano 1982, pode-se consultar no seguinte enderezo: http://membres.lycos.fr/questione/documentos/normas82/indice.html

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... AGAL5
Associaçom Galega da Língua (http://www.agal-gz.org). A sua normativa recolle-se no seu Prontuário ortográfico galego, do ano 1985.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... ortográfico6
http://ispell-gl.sourceforge.net
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... diferenzas7
Pode-se ver unha comparativa moito máis completa no seguinte enderezo: http://membres.lycos.fr/questione/documentos/cuadro_comparativo.html.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... Vercial8
http://www.ipn.pt/literatura/
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... Poesia9
http://www.lsi.usp.br/art/
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... Terra10
Mia Couto, Contos do Nascer da Terra, ed. Caminho, Lisboa (1997).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... Crianças11
http://www2.uol.com.br/cienciahoje/chc/chc136d1.htm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... artigo12
http://jornal.publico.pt/2004/02/16/EspacoPublico/O04.html
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... Público13
http://www.publico.pt
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... Hoje14
http://www2.uol.com.br/cienciahoje/
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... pdf15
http://www2.uol.com.br/cienciahoje/chmais/pass/ch198/nano.pdf
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... On-Line16
http://www.piadasonline.com.br/
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... Priberam17
http://www.priberam.pt/dlpo
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.