Prévio:  Violante Montesinos   Superior:  Sonetos   Próximo:  António Dinis da Cruz e Silva

 

António da Fonseca Soares (1631-1682)

Poeta bilíngüe, portugués-castelán, tras unha mocidade aventureira toma ordéns en 1663 recebendo o nome de Frei António das Chagas.

Se sois riqueza, como estais despido?
Se Omnipotente, como desprezado?
Se rei, como de espinhos coroado?
Se forte, como estais enfraquecido?
  Se sois riqueza, como estades despido?
Se Omnipotente, como desprezado?
Se rei, como de espiños coroado?
Se forte, como estades enfraquecido?
  
  • Nota: en portugués a segunda persoa de plural do presente do verbo estar (estar) é: estais (estades).
   
Se luz, como a luz tendes perdida?
Se sol divino, como eclipsado?
Se Verbo, como é que estais calado?
Se vida, como estais amortecido?
  Se luz, como a luz tendes perdida?
Se sol divino, como eclipsado?
Se Verbo, como é que estais calado?
Se vida, como estais amortecido?
   
Se Deus? estais como homem nessa Cruz?
Se homem? como dais a um ladrão,
Com tão grande poder, posse dos céus?
  Se Deus? estais como homen nesa Cruz?
Se homen? como dais a um ladrón,
Con tan grande poder, pose dos céus?
  • Nota: As palabras procedentes da terminación latina $\breve{i}ne$, remataban en galego medieval en e. Segundo as NOMIG(1997) estas palabras perderon a nasalidade e portanto deben ser escritas rematando en e, encanto o português conserva a nasalidade que reflicte con un m final. Asi que de homem teriamos home. Porén, na normativa de mínimos aceitan-se as duas solucións: homen e home.
 
   
Ah, que sois Deus e Homem, bom Jesus!
Morrendo por Adão enquanto Adão,
E redimindo Adão enquanto Deus.
  Ah, que sois Deus e Homen, bon Xesus!
Morrendo por Adán encanto/encuanto Adán,
E redimindo Adán encanto/encuanto Deus.
 

 
Prévio:  Violante Montesinos   Superior:  Sonetos   Próximo:  António Dinis da Cruz e Silva

 
José Ramom Flores d'as Seixas25-07-2004