Superior:  Capa   Prévio:  Notas

A internet é hoxe en dia a fonte de textos en portugués máis accesíbel e frutífera. Existen infinidade de páginas web en portugués, que tratan dos mais diversos temas, se ben de cualidade moi diversa. Mais seria temerário pretender fazer unha clasificación de todo o que há, mesmo  a elaboración dun guia da internet en portugués é unha tarefa descomunal, que precisaría dun grande esforzo colectivo.

Non pretende esta humilde páxina ser ese guia, nen tan sequer un rascuño, tan só unha  breve colectánea de sites, caracterizados por oferecer muito texto que ler, e que ademais de servir para praticar o visto no curso, poñen de relevo a utilidade de ler portugués.

 

Imprescindíbeis

 

IMPRENSA

Portuguesa Brasileira
       
Outra Africana
       
Combativa Informática
       

 

Literatura

Ciéncia

  

Música

Relixión

  

Librarias en liña

Vários

  

Blogs        

 


 
Superior:  Capa   Prévio:  Notas

 
José Ramom Flores d'as Seixas25-07-2004